เรือฉลอม
     มีต้นกำเนิดอยู่ในภาคกลาง  มีใช้มากในจังหวัดที่มีแม่น้ำใหญ่ติดต่อกับทะเล เช่น ฉะเชิงเทรา  สมุทรสงคราม  สมุทรสาครเป็นต้น  เรือฉลอมนับได้ว่าเป็นเรือชนิดหนึ่งที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้  เดิมทีเดียวใช้เป็นเรือประมงและรับส่งสินค้าชายฝั่ง  เป็นเรือชนิดแรกของไทยที่สามารถกางใบแล้ววิ่งทวนลม (วิ่งก้าว
         ได้ในสมัยที่ไทยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่  1 และ 2  เรือฉลอมมีบทบาทมากในการลำเลียงพลฯ  เรือฉลอมเป็นเรือขนาดกลางถึงใหญ่   ถ้าเป็นขนาดกลางจะใช้ใบเดียว ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะใช้ 2 ใบ  เสากระโดงเรือใหญ่เอนไปทางท้ายเรือเล็กน้อย  มีหางเสือ  2  อันห้อยลงสองข้างท้ายเรือ  เวลามีคลื่นลมแรงจะใช้หางเสือทั้งสองอัน  ถ้าคลื่นลมสงบจะใช้หางเสือเพียงอันเดียว เพราะสามารถหย่อนลงไปได้ลึก และยังถ่วงมิให้เรือโคลงไปตามลม  ใบหางเสืออีกอันที่เหลืออาจถอดตั้งไว้ท้ายเรือ โดยเอาใบหางเสือขึ้นทำเป็นใบเรือได้อีกด้วย เพื่อให้หัวเรือหันสู้ลม เรือจะได้ไม่ส่ายไปมา
………………………………
RUA CHALOM
RUA CHALOM IS ORIGINATED IN THE CENTRAL PAST OF THAILAND, ESPECIALLY IN THE AREA OF MAIN RIVERS. E.G. CHA-CHOENGSAO, SAMUTSONGKRAM, SAMUTSAKORN.  RUA CHALOM IS USED AS A FISHING AND LOADING BOAT.  SHE IS THE FIRST BOAT OF THAILAND WHICH CAN BE SAILED AGAINST THE WIND.  DURING WORLD WAR 1 AND 2 RUA CHALOM WAS USED FOR TRANSPORTING THE TROOPS.
                                THE SIZE OF RUA CHALOM VARIES FROM MIDDLE TO LARGE, BUT THE MIDDLE SIZE HAS ONLY ONE SAIL WHILE THE BIG SIZE HAS 2 SAILS, LONG AND SHORT.  THE POLE OF THE LONG SAIL IS SET UP TILT TO THE BACK.  RUA CHALOM HAS 2 RUDDERS FIXED IN BOTH SIDES AT THE BACK.  THESE 2 RUDDERS CAN KEEP ROLLING TO SAIL AGAINST THE STORM, BUT IN CLEAR WEATHER ONLY ONE RUDDER WHICH THE POST FIXED DOWN TO THE BOAT AND PUT DOWN IN DEEP WATER CAN BE SAILED SAFE AND SOUND, THEN LAY DOWN ANOTHER RUDDER TO THE FLOOR AT THE BACK AS A BALLAST TO KEEP ROLLING AND APPLY THE BLACE OF THE RUDDER AS A SAIL TO HOLD THE BOAT’S HEAD CONFRONT TO THE WIND.


Penulis : Minishipyard ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel เรือฉลอม ini dipublish oleh Minishipyard pada hari วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan เรือฉลอม
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น